فهرست دوره هاي آموزشي

فهرست دوره هاي آموزشي

فهرست دوره هاي آموزشي فهرست دوره هاي آموزشي با اخذ مدرك معتبر سازمان فني حرفه اي و وزارت كار : 
١- مشاوره در مراقبت پوست ، مو ، زيبايي و تناسب اندام 
٢- كاربرد تجهيزات و دستگاه هاي زيبايي و تناسب اندام 
٣- مشاوره استفاده صحيح از محصولات بهداشتي و كرم ها
٤- تكنسين ليزر موهاي زايد 
٥- دستيار دندانپزشكي 
٦- دستيار پزشك و اتاق عمل 
٧- دستيار داروخانه 
٨- بكارگيري اصول مقدماتي طب سنتي 
٩- دستيار پزشك طب سنتي 
١٠- دستيار توليد داروهاي گياهي

١١- دستيار تغذيه و رژيم درماني 
١٢- دوره هاي تخصصي ماساژ درماني 
و دوره هاي مقدماتي و پشرفته ماساژ : 
ماساژ شياتسو
ماساژ رفلكسولوژي 
ماساژ آروماتراپي 
ماساژ ديپ تيشو
ماساژ هربال
ماساژ سنگ 
ماساژ سوئدي 
ماساژ تايلندي