دوره جامع زیبایی و مراقبت پوست ویژه غیر پزشکان

دوره جامع زیبایی و مراقبت پوست ویژه غیر پزشکان

دوره جامع زیبایی و مراقبت پوست ویژه غیر پزشکان زمان ۱۷ الی ۱۹ مهرماه ۱۳۹۸

با ارایه مدرک معتبر از سازمان فنی و حرفه ای و وزارت کار و مدرک رسمی از انجمن صنفی پزشکان ایران و مدرک بین المللی هلیابرین موناکو فرانسه